Koksnes pirkšana

Priekšroka tiek dota FSC® sertificētai un kontrolētai koksnei.
Nesertificētai koksnei katrai kravai obligāti, pavadzīmei līdzi jādod pirkšanas līguma kopija un/vai ciršanas apliecinajums.
Šis nosacījums neattiecas uz FSC® sertificētajiem piegādātājiem.

 

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ PIEGĀDĀTO KOKMATERIĀLU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJAI.

UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES AS “STORA ENSO LATVIJA” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APLIECINA UN GARANTĒ SAVU ATBILSTĪBU PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSAM.

 

Zāģbaļķu pirkšana
Launkalnes zāģētavā mēs pērkam egles un priedes zāģbaļķus. Slēdzam sadarbības līgumus ar stabiliem un uzticamiem piegādātājiem.

Papīrmalkas un celulozes šķeldas pirkšana ostā
Papīrmalka un šķelda tiek pirkta Skultes ostā. Uzmērīšana un pavaddokumentu noformēšana notiek reizē ar kokmateriālu kravas piegādi.

Mēs pērkam

» Papīrmalkas un šķeldas iepirkuma cenas
» Zāģbaļķu iepirkuma cenas
» Papīrmalkas sagatavošanas uz kvalitātes prasības
» Zāģbaļķu sagatavošanas un kvalitātes prasības

Zāģbaļķu uzmērīšanā tiek izmantota sortimentu individuālā uzmērīšanas metode ar elektronisko šķirošanas līniju Opmes 604 (3D), saskaņā ar LVS 82:2003 standartu. Zāģbaļķu kvalitātes noteikšanu veic akreditēta neatkarīga organizācija SIA VMF Latvia. A/S Stora Enso Latvija zāģbaļķu kvalitātes prasību noteikšanai izmanto “Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības”, kas izstrādātas 2013.gadā LVM projekta „Sortimentu kvalitātes prasību aktualizēšana kopā ar klientiem” ietvaros. Zāģbaļķu kvalitātes prasības uzskatāmi aprakstītas šī dokumenta 29lpp. ar atsaucēm uz uzskatāmiem attēliem.