Mežizstrāde un kokmateriālu pārvadājumi

Cirsmu pirkšana un mežizstrādes darbu veikšana notiek  sadarbībā ar rūpīgi atlasītiem mežizstrādes uzņēmumiem, kas nodrošina mūsu kvalitātes standartu izvirzīto prasību izpildi.
Augoša meža pirkšana- norēķins pēc mežizstrādes (sortimentācija)

Augoša meža pirkšana pēc novērtētā apjoma (katra koka individuāla uzmērīšana- dastošana).
Ciršanai paredzētais apjoms un apmaksa tiek noteikta pēc katra koka uzmērīšanas.

Augoša meža cirsmas pirkšanas līgums tiek slēgts abpusēji vienojoties par tā nosacījumiem. Pirms līguma slēgšanas  meža īpašnieks ir saņēmis Valsts meža dienesta izsniegtu ciršanas apliecinājumu.

Kokmateriālu pārvadājumi tiek nodrošināti izmantojot uzticamu AS Stora Enso Latvija meitas uzņēmumu SIA SELF Loģistika. Kokmateriālu transportēšana tiek organizēta izmantojot modernu loģistikas programmu, kas pēc izejas datu iegūšanas par kokmateriālu atrašanās un piegādes vietām veic aprēķinus par optimālāko transportēšanas maršrutu izvēli.