Informācija ieinteresētajām pusēm

Zemāk Jūs atradīsiet Stora Enso aktuālos ziņojumus ieinteresētajām pusēm. Jautājumu gadījumā Jūs variet sazināties:

 

 

Sabrina Bartl
Press & Communications Manager Europe

Stora Enso, Division Wood Products
Mooslackengasse 17
AT-1190 Vienna
+7412 53033 – 0
press.woodproducts@storaenso.com