Ilgtspējība

Koks ir mūsu svarīgākais resurss. Mēs vadam un attīstam savu uzņēmējdarbību atbildīgā un ilgtspējīgā veidā, ievērojot ekonomiski pamatotas, sociāli atbildīgas un apkārtējo vidi saudzējošas prasības. Mēs izmantojam koksni no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un veicinām uz ilgtspēju orientētas mežsaimniecības metodes. Mūsu produktu ražošana notiek saskaņā ar izsekojamības sistēmu, kas tiek balstīta uz koksnes piegādes ķēdes principu un, kas tiek neatkarīgi pārbaudīta saskaņā ar FSC® un PEFCTM sertifikācijas shēmu. Uzņēmums savā koksnes sagādē izmanto tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus.

Stora Enso vada un attīsta uzņēmējdarbību stingri ievērojot ilgtspējības principus- samazinot iedarbību uz apkārtējo vidi, radot drošu darba vidi saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem un sekojot labākajiem uzņēmējdarbības principiem.