Ko ir vērts zināt par mežu

Pēc Meža valsts reģistra datiem meži Latvijā aizņem 3.06milj.ha lielu platību. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm, jo Eiropā meži vidēji aizņem 33% no sauszemes teritorijas, kamēr Latvijā meža zemes aizņem 51.8%. Latvijas mežus pārsvarā veido skujukoki, tomēr ievērojamu daļu aizņem arī pārējās lapu koku sugas. Valsts apsaimniekošanā atrodas puse no mežiem, savukārt otra puse ir Jūsu, meža īpašnieku, apsaimniekošanā.