Meža funkcijas

Dzīvo būtņu un apkārtējās vides mijiedarbību sauc par ekosistēmu. Neskarta meža ekosistēma ir ne tikai barības vielu un resursu avots, tā arī regulē klimatu, pasargā no plūdiem, gādā par sugu daudzveidību un nodrošina  vietu atpūtai un tūrismam.
Līdzās ekoloģiskajai un sabiedriskajai funkcijai arvien nozīmīgāka kļūst meža loma kā atjaunojama resursa (koksnes) avotam, kas ir ārkārtīgi svarīgs gan enerģētikā, gan izejvielu otrreizējā pārstrādē.
Jaunākie pētījumi pierāda, ka koksnei, ja to izmanto kā būvmateriālu, ir ievērojami labāka CO₂ bilance, nekā tad, ja to neizmantotu atstātu mežā. Šāds efekts rodas tāpēc, ka, no vienas puses, izmantojot koksni, jāražo mazāk plastmasas, betona un metāla, un, no otras puses, mežs vienmēr atjaunojas un var ilgtspējīgi akumulēt CO₂. Ja vien kopumā netiek izcirsts vairāk koksnes nekā mežā var atjaunoties, koka izmantošana būvniecībā ir vērā ņemams ieguldījums klimata aizsardzībā.