Piegādātāja rīcības kodekss

Stora Enso no saviem piegādātājiem un biznesa partneriem sagaida apņemšanos ievērot visus Piegādātāja rīcības kodeksa izvirzītos noteikumus saskaņā ar globālās atbildības un biznesa ētikas normām.

Kāpēc radās Stora Enso piegādātāja rīcības kodekss?

Daudzi uzņēmumi mūsdienās apzinās cilvēktiesību pārkāpumus, kā arī citu likumu pārkāpumu riskus, vienlaikus saskatot izdevību aktīvi rīkoties, lai aizsargātu cilvēktiesības un ievērotu pastāvošos likumus. Cilvēktiesību aizsardzība un likumu ievērošana parasti paaugstina uzņēmuma pievilcību investoru un darbinieku acīs. Turklāt likumu ievērošana un daudzās jomās arī cilvēktiesību ievērošana ir tirgus pieejamības priekšnoteikums. Piemēram, preču un pakalpojumu iepirkumos gan privāti pircēji, gan valsts pasūtītāji arvien biežāk pieprasa cilvēktiesību ievērošanu. Stora Enso tas īpaši attiecas uz lielu patēriņa preču jomu, no otras puses, arī uz finansu investoriem, kuru ieguldījumu priekšnoteikums arvien biežāk ir ražošanas procesa ilgtspējība.
Ņemot to visu vērā, arvien pieaug tādu uzņēmēju skaits, kuri pievērš uzmanību cilvēktiesībām un atbilstības tēmām vispār. Daudzi uzņēmēji uzņemas iniciatīvu ievērot noteiktus standartus, ko izstrādājuši paši, attiecīgās jomas aktīvisti vai starptautiskās organizācijas. Līdz ar globalizāciju un vieglu informācijas pieejamību arī uzņēmumu aktivitātēm ārvalstīs tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība gan sabiedrībā, gan no varas iestāžu puses. Tāpēc atbilstības standarti arvien biežāk kļūst par uzņēmēju pamatprincipu, un viņi brīvprātīgi uzņemas saistības šos standartus ievērot. Šajos standartos bieži atrunāta ne tikai pašu rīcība uzņēmējdarbībā, bet arī apņemšanās nodot šos principus tālāk saviem biznesa partneriem, tātad piegādātājiem.
Stora Enso Piegādātāja rīcības kodekss ir dokuments, ko mēs izmantojam visā pasaulē un visos savstarpējos līgumos ar piegādātājiem. Tāpēc jau pašā dokumentā ir iekļauta zināma fleksibilitāte, lai tajā uzskaitītos pienākumus ik reizes aplūkotu konkrētās situācijas kontekstā. Īpaši daudzās vietās ir norādīts uz pastāvošās likumdošanas ievērošanu un tikai tad, ja attiecīgas likumdošanas trūkst, par tās saistošu aizvietotāju kļūst Stora Enso Piegādātāja rīcības kodekss. Mēs pieņemam, ka daudzos gadījumos, īpaši kontinentālās Eiropas rietumu daļā, valstu likumdošana paredz to pašu, ko mūsu ilgtspējas prasības, vai ir pat vēl stingrāka. Taču arī šādos gadījumos mēs sagaidām, lai piegādātāji mums apliecinātu apņemšanos ievērot likumdošanu.

Zemāk redzamajās saitēs varat izlasīt vairāk par mūsu piegādātāja rīcības kodeksu:

» Piegādātāja rīcības kodekss
» Piegādātāju rokasgrāmata (EN)
» Atbildīgas uzņēmējdarbības prakses pamatprincipi (EN)